• posted an update Lassen Ziegler 2 weeks, 3 days ago

  צאצאיהם מחפשי מקלט ופליטים

  572

  סיכום:

  העסק שלך אינם יוכל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הינו הן לא המציאות בפועל, זו אלא ניירות שעורכים את אותה ענין זה שלהם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

  למרבה הצער, שליליות זו משפיעה על אודות ונכדים ומבוגרים כאחד. קניית ספר תורה יום הגיע מכיוון של מקלט על ידי 2 עיתונים ומפלגות פוליטיות הוא לא גובה בחשבון שילדים יכולים פיזית ופסיכולוגית בזול מבעבר …

  מילות מפתח:

  ילדיהם, פליטים, מקלט, נער, סוציאלי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או”ם, תקשורת, בריטים,

  מוסד המאמר:

  החברה שלך אינן יוכל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה עכשיו. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הנה אינם המציאות, זו בסיסי ניירות שמבצעים אחר מה שבבעלותם הכי טוב, ומספרים סיפורים.

  למרבה הצער, שליליות זאת משפיעה אודות ונכדים ומבוגרים כאחד. סדר יום זה נגד מקלט בידי כמה עיתונים ומפלגות פוליטיות לא לוקח בסכומים שילדים יכולים ידנית ופסיכולוגית פחות ממבוגרים לתת את אותם צרכיהם או אולי להגן אודות עצמם כיוון נזק. על גביהם להסתמך המתארת את המלאכה וההגנה על אודות הורים האחראים, מידי פעם בארץ שונה. זה הזמן דרוש מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הינם צאצאיהם והם מצריכים להגנה וטיפול חדשני.

  הגדרות מחפשי מקלט ופליטים

  גובה מקלט היא דוחף שהגיש בקשה מיוחדת למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום בעסק הפנים.

  מה מקלט? גיבוי משפטית שנותנת מדינה אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה אחר. לכל אחד הזכות לבקש מקלט בארץ ישראל אחר והיה אם הנו סובל מרדיפה במדינתו. אם וכאשר הנו דורשת מקלט, הממשלה בוחנת את אותה אמנת האו”ם עקרונות 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

  והיה אם ממשלת בריטניה מאמינה שכן הנם מתמודדים אלו שיש להן רדיפה באופן יוחזרו לארצם, לאחר מכן הינם אוהבים מעמד של פליטים. אם כן קיים לחומרים אלו את אותם הזכויות בקשר ל יתרונות ודיור כאזרח בריטי, באופן כי אינם יכולים להשלים אזרחות בריטית עד ל שהם כבר יש בבריטניה לפחות 5 דורות.

  ילדיהם פליטים חולקים זכויות אוניברסליות מסוימות במחיר הן ההורים והן הילדים האחרים, אילו מה קיים לחומרי הדברה אלו זכויות אחרות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד מספיקה מסגרת מאגדת להנחיית טכנולוגיה מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לצעירים. שונים מילדים אלו חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות אצל מבוגרים, חוויות שאינן משתלבות בנוחיות בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת בשנת 1951 ומקשות על צאצאיהם התובעים מקלט לבחור התפקיד של של פליט.

  בו ברגע שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הינם נזרקים לעיתים קרובות למגורים אינם מותאמים ללא תמיכה רצויה ומתמודדים עם הגרלה בגישה לשירותים, בגלל אי תיאום הכללים של במתן, דו& עלות ספר תורה ;ח אצל מועצת הפליטים נמצאה.

  סוחר הוא לא פגיע יותר מילד המגיע בלבד כמבקש מקלט. יכול להיות שילד זה מתבצע קורבן לסחר או שמא נשלח לבריטניה מטעמי ביטחון. יש את 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אילו מה מערכות הטיפול בשיער שבם נדרשות לבדיקה רצינית.

  מספר ילדים מבקשי מקלט אינם מלווים עשויים להצטרך לעזוב את האומנה בטווח גיל 16 ואז להוציא לדיור עובד או שמא למגורים נתמכים. ונכדים עשירים, חלקם ידוע שעד טווח גיל 15, מחפשים דירות בצימרים וצפויים לשמור אודות עצמם כמבוגרים.

  בתקופה האחרונה מבקשי מקלט לצעירים הושלכו כשקרנים או גם מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. כ -95% מהילדים האלה אינן רוצים מקלט, ונתון זה משמש כבסיס להוכחה שילדים אלו אינן זקוקים להגנה שאזרחים בריטים שנישאו זה מכבר זכאים להם. נראה הקיימות הנחה שכל המשתתפים מבקשי המקלט הלא מלווים הנם מהגרים כלכליים ואינו פליטים רציניים הזקוקים למקלט.