• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để loại trừ những sợi lông thù ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan chưa biết, những sợi lông được làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi những liên kết cộng hóa…[Read more]

  • Stevens Browning became a registered member 5 days, 7 hours ago